پاسخ: Hyper-V 2022 – امکان جابجایی ماشین های مجازی بین DL360 G9 و DL360 G10 وجود ندارد.

سلام اروبرگ،

 
طبق اطلاعات من، اگر هر دو پردازنده سرور از یک فروشنده باشند (اینتل یا AMD) باید مهاجرت کار کند. در اینجا سرورهای DL380 دارای پردازنده اینتل هستند.
 
مراحل زیر را امتحان کنید-
 
1) دستور Powershell را در سرور منبع HyperV اجرا کنید تا حالت Compatibility for Migration فعال باشد.
get-VMPprocessor
 
2) این دستورات Powershell را اجرا کنید تا حالت Compatibility for Migration را برای فعال کردن پیکربندی کنید.
get-vm -name | stop-vm
Set-VMPprocessor -CompatibilityForMigrationEnabled $true
start-vm -name
 
با احترام،
SHIVA_JR
اگر پست من جواب داد لطفاً به عنوان “راه حل پذیرفته شده” علامت بزنید.

 
منبع: https://community.hpe.com/t5/proliant-servers-ml-dl-sl/hyper-v-2022-unable-to-move-vms-between-dl360-g9-and-dl360-g10/m-p/7189286#M181720