پاسخ: ILO – اسلات 255 پاسخگو نیست.سلام پرونده بسته شد آیا هنوز با تاخیر 800 میلی‌ثانیه در هسته مواجه هستید؟
منبع: https://community.hpe.com/t5/servers-general/ilo-slot-255-is-not-responsive/m-p/7202262#M19233