پاسخ: ILO – اسلات 255 پاسخگو نیست.سلام این موضوع جالبه آیا با HPE کیس پشتیبانی باز کرده اید؟ اگر چنین است، لطفا شماره پرونده را ارائه دهید.
منبع: https://community.hpe.com/t5/servers-general/ilo-slot-255-is-not-responsive/m-p/7202254#M19231