پاسخ: Microserver Gen10 plus V2 – هیچ درایور/بروزرسانی سیستم عامل ارسال نشده است

ما خوشحالیم که می شنویم که مشکل حل شده است. علاوه بر این، مایلیم از نظرات ارزشمند شما که به تیم مربوطه ارسال خواهیم کرد، تشکر کنیم.
منبع: https://community.hpe.com/t5/proliant-servers-ml-dl-sl/microserver-gen10-plus-v2-no-drivers-firmware-updates-posted/m-p/7190314#M181944