پاسخ: Microserver Gen10 Plus v2 NVMe SSD به طور تصادفی از کار می افتد

با عرض پوزش برای دیر پاسخ: بله، درایوها پس از تنظیم مجدد برق باز می گردند. اما فکر می کنم این مشکل حل نشده است، فقط صبر می کنم تا دوباره اتفاق بیفتد. من مجبور شدم ماشین های مجازی را از این درایو دور کنم تا در حال حاضر بارگیری نباشد …

هر ایده؟
منبع: https://community.hpe.com/t5/proliant-servers-ml-dl-sl/microserver-gen10-plus-v2-nvme-ssd-randomly-crashes/m-p/7188380#M181563