پاسخ: Microserver Gen10 Plus v2 NVMe SSD به طور تصادفی از کار می افتد

@Vinky_99 از راهنمایی‌های شما متشکرم، اما کلی‌تر هستند. بیشتر موضوعاتی را که قبلاً پوشش داده ام. و نه، این یک پیکربندی رسمی پشتیبانی نمی شود، اما من از یک کارت بسیار رایج NVMe استفاده کرده ام که در 100 هزار سیستم اجرا می شود. کارت PCIe که قبلاً تعویض کردم با مشکل مشابه دیگری بود. تست بارگذاری انجام دادم، اما نتوانستم مشکل را تکرار کنم. این SSD چندان داغ نیست، بنابراین به نظر می رسد بسیار کارآمد باشد.
منبع: https://community.hpe.com/t5/proliant-servers-ml-dl-sl/microserver-gen10-plus-v2-nvme-ssd-randomly-crashes/m-p/7188799#M181632