پاسخ: Microserver Gen10 Plus v2 NVMe SSD به طور تصادفی از کار می افتد

 

اسکرین شات 2023-05-08 224919.jpg

به نظر می رسد مشکل مربوط به کنترلر استاندارد NVM Express باشد
منبع: https://community.hpe.com/t5/proliant-servers-ml-dl-sl/microserver-gen10-plus-v2-nvme-ssd-randomly-crashes/m-p/7187726#M181473