پاسخ: Mini SAS به SFP

اگر MSL 2024 با SAS Tape Drive دارید، تنها گزینه این استSAS HBA یا SAS Raid Controller برای پیوست.

Tape GUI را بررسی کنید یا تصویری از Tape Connector ارسال کنید.

اگر نوار شما یک نوار SAS باشد، امکان اتصال iSCSI، NAS یا FC وجود ندارد.

کالی
منبع: https://community.hpe.com/t5/storeever-tape-storage/mini-sas-to-sfp/m-p/7188150#M57544