پاسخ: ML30 Gen 10 با سرور 2019 صفحه کلید کنسول را از دست می دهد

سرویس پک را روز پنجشنبه نصب کرد و مدتی قبل از دوشنبه، دوباره پاسخگو نشد.

من یک مراقبت در این مورد باز کرده ام. پاسخ یک فناوری HP در همان روز بود، من تحت تأثیر قرار گرفتم.

با تشکر از کمک شما.
منبع: https://community.hpe.com/t5/proliant-servers-ml-dl-sl/ml30-gen-10-with-server-2019-loses-keyboard-on-console/m-p/7177159#M179683