پاسخ: ML30 Gen10 ILO5 SNMP با صفحه نمایش ILO5 متفاوت است.


با درود!

اگر عدم تطابق در خوانش دما در iLO SSH و GUI را مشاهده کردید، لطفاً یک بلیط پشتیبانی را وارد کنید و گزارش‌ها را برای بررسی بیشتر به اشتراک بگذارید.
منبع: https://community.hpe.com/t5/proliant-servers-ml-dl-sl/ml30-gen10-ilo5-snmp-is-different-from-ilo5-s-screens/m-p/7186547#M181294