پاسخ: ML310e Gen8 v2 بوت نمی شود، از 20 عبور نمی کند، دارای led داخلی است. "نارنجی" (

متأسفانه، پیام «به محض مشاهده پیامی مبنی بر تنظیم سوئیچ تعمیر و نگهداری سیستم در وضعیت «روشن»، سپس سرور را خاموش کنید، کابل‌های برق را بردارید و سپس موقعیت سوئیچ را برگردانید» ظاهر نمی‌شود. به ابتدای 20% می رسد و سپس صفحه دوباره سیاه می شود. و از آنجا دیگر برنمی گردد. پیشنهاد دیگری دارید؟
منبع: https://community.hpe.com/t5/proliant-servers-ml-dl-sl/ml310e-gen8-v2-do-not-boot-do-not-pass-20-have-an-internal-led/m-p/7190258#M181922