پاسخ: ML310e Gen8 v2 بوت نمی شود، از 20 عبور نمی کند، دارای led داخلی است. "نارنجی" (

سلام @Chelupulus،


 


روز خوب!


 


بابت پست و اطلاعات جزییات ممنونم.


 


می توانم بدانم که آیا سعی کرده اید از رام اضافی استفاده کنید – می توانید آن را از BIOS یا iLO GUI تغییر دهید.


 


به غیر از این، می توانید بایوس را بازنشانی کنید و بایوس را به پیش فرض های کارخانه بازگردانید.


 


به عنوان آخرین گزینه، می‌توانیم بورد سیستم را جایگزین کنیم.

متشکرم
RAMKS


 
منبع: https://community.hpe.com/t5/proliant-servers-ml-dl-sl/ml310e-gen8-v2-do-not-boot-do-not-pass-20-have-an-internal-led/m-p/7190353#M181947