پاسخ: ML350e Gen8 به طور تصادفی خاموش شده سیستم خطا تشخیص داده شد

با تشکر، می دانم که احتمالات زیادی وجود دارد، اما چون لوازم یدکی ندارم، آیا امکان رمزگشایی کد خطا وجود دارد؟
منبع: https://community.hpe.com/t5/proliant-servers-ml-dl-sl/ml350e-gen8-randomly-turned-off-system-power-fault-detected/m-p/7186049#M181214