پاسخ: ML350p Gen 8 UEFI bios

براوو ؛

اما چه زمانی می توانیم حالت UFEI را در این نسخه از بایوس فعال کنیم؟

من هم همین مشکل را دارم ،

با تشکر
منبع: https://community.hpe.com/t5/proliant-servers-ml-dl-sl/ml350p-gen-8-uefi-bios/m-p/7179351#M180026