پاسخ: ML350p gen8 قادر به تنظیم اولیه اسلات نیستمن در واقع cpu را برداشتم و تعدادی پین خم شده در سوکت دیدم، شاید علت این باشد.

به هر حال من همه کم نورها را حذف کردم و مواردی را که فقط در کانال های 1 و 2 (شکاف های 1-6) نصب می شد نصب کردم.

من می دانم که البته این روش توصیه نمی شود.

اما گذشته از اینکه عملیات دو کاناله به طور کامل از پتانسیل های سرور استفاده نمی کند، آیا در حال حاضر مشکلی برای ادامه دادن به این شکل وجود دارد؟

یا سرور می تواند در حالت تک سی پی یو اما با پردازنده فقط در سوکت 2 کار کند؟

باز هم چیزهای توصیه شده را می دانم، اما هنوز نمی خواهم این سرور را حذف کنم.
منبع: https://community.hpe.com/t5/proliant-servers-ml-dl-sl/ml350p-gen8-unable-to-initialiaze-slot/m-p/7200553#M184119