پاسخ: MR416i-a در مقابل NVMe

چه مدل DL360+ دارید؟ من هواپیماهای پشتی NVME در انبار دارم
منبع: https://community.hpe.com/t5/servers-general/mr416i-a-vs-nvme/m-p/7182349#M18072