پاسخ: MSA 2050 3 گره در گره 100 استفاده از دیسک در VM hyper-v slow work

تغییر همه نقشه ها به حجم، تغییر Tier afinity Preformance و مشکل هنوز خروج می کند اما کوچکتر است

 

R/W در ماشین های VM 1-2500 میلی ثانیه است و تاخیر کمتری در ماشین VM دارد.

در خوشه ای هشدار HPV وجود دارد

جلد مشترک خوشه “Volume1” (“Dysk klastrowy 2”) به دلیل “STATUS_IO_TIMEOUT(c00000b5)” به حالت توقف موقت وارد شده است. همه ورودی/خروجی‌ها به‌طور موقت در صف قرار می‌گیرند تا زمانی که مسیری به حجم دوباره برقرار شود.

مشکل با بازه زمانی کوتاه برای اسنپ‌چات ایجاد شده است.

اسکرین شات 2022-10-09 130439.pngاسکرین شات 2022-10-09 130530.pngاسکرین شات 2022-10-09 130554.pngاسکرین شات 2022-10-09 131419.png

 

 
 

 

 

در سیاهههای مربوط از سر زدن
منبع: https://community.hpe.com/t5/msa-storage/msa-2050-3-nodes-in-nodes-100-disk-usage-in-vm-hyper-v-slow-work/m-p/7175481#M15902