پاسخ: MSA 2060/2062 – VMWare با ظرفیت 600 مگابایت؟

 
از طرف VMware پرسیده شد و یک پیشنهاد در مورد دریچه گاز احتمالی Queue Depth (QD) دریافت کردم:

در طول آزمایش، به QD هر پورت MSA نگاه کنید، #show host-port-statistics

اگر QD روی 32 میخکوب شده باشد، vmware throttling آن است.

لیست دستگاه هسته ذخیره سازی #esxcli
سپس به «تعداد IOهای برجسته با دنیاهای رقیب:» برای هر جلد MSA نگاه کنید.
برای افزایش آن از دستور زیر استفاده کنید.
مجموعه هسته ذخیره‌سازی #esxcli -d msa_volume_id -O xx

در مورد HBA، ببخشید اگر شما را در وحشت انداختم، انتظار هیچ مشکلی با P441 ندارم. از سوی دیگر دریافت پشتیبانی از فرآیند استاندارد HPE مشکل ساز خواهد بود.

منبع: https://community.hpe.com/t5/msa-storage/msa-2060-2062-vmware-capped-at-600mb/m-p/7177744#M15998