پاسخ: MSA 2062FC با Windows 2022 Hyper-V Cluster

سلام @ERoberge،


عالی است!


خوشحالیم که راه حل را پیدا کردید و از اینکه ما را به روز نگه می دارید سپاسگزاریم.
منبع: https://community.hpe.com/t5/operating-system-microsoft/msa-2062fc-with-windows-2022-hyper-v-cluster/m-p/7184652#M14660