پاسخ: MSL8096 – سنسور موقعیت مجله آسیب دیده

بر اساس جایی که هستید، پیدا کردن یک مرکز تعمیر که بتواند آن را از واحد یدکی خارج کند، آسان تر خواهد بود
منبع: https://community.hpe.com/t5/storeever-tape-storage/msl8096-damaged-magazine-position-sensor/m-p/7187590#M57530