پاسخ: OpenVMS Blade پس از خاموش شدن، ورودی بوت را از دست داد

خوب است، بنابراین چون QUORUM DISK به عنوان DGA100 تنظیم شده است: و این دیسک سیستم است، لازم نیست نگران آن باشم.

امروز بعدازظهر (در ایتالیا اکنون ساعت 10 صبح است) HP برد سیستم را برای گره دوم باز می گرداند، بنابراین در نهایت می توانم سعی کنم هر دو گره را با استفاده از VOTES=3 بوت کنم. بیایید انگشتان خود را به هم بزنیم! بهت خبر میدم.
منبع: https://community.hpe.com/t5/operating-system-openvms/openvms-blade-lost-boot-entry-after-shutdown/m-p/7175339#M105705