پاسخ: P2000 G3 تأیید دیسک چند روز طول می کشد

سلام، آیا با این دستور وضعیت vdisk را بررسی می کنید:

تایید vdisk vdisk2 رفع بله

همچنین، بررسی کنید که MSA سیستم‌افزار اخیر را اجرا می‌کند، اگرچه در حال خروج است، اما باید مطمئن شوید که داده‌ها برای 2 هفته باقی‌مانده ایمن هستند.

سعی کنید داده ها را از آن vdisk به دیگری منتقل کنید، به نظر می رسد که خوب کار می کند.

آخرین سیستم عامل برای MSA در اینجا: https://h41111.www4.hpe.com/storage/msafirmware.html

با احترام.
منبع: https://community.hpe.com/t5/msa-storage/p2000-g3-verifying-disk-taking-days/m-p/7181640#M16224