پاسخ: P408i-a پس از ارتقاء به نسخه 3.81.2 در تدارک هوشمند نمایش داده نمی شود

سلام،


 


آیا به هیچ وجه فرصتی برای کاهش IP به N-1 و بررسی وجود دارد؟


 


به سلامتی…
منبع: https://community.hpe.com/t5/servers-general/p408i-a-is-not-displayed-in-intelligent-provisioning-after/m-p/7181889#M18033