پاسخ: PDU سری HPE G2- حسگر خارجی T1 از PDU 1 که در بالای هشدار بالا ذکر شده است


نوشت:HISD Connect Student

من اعلان‌های رویداد را دریافت می‌کنم که همانطور که موضوع ذکر می‌کند،

حسگر خارجی T1 از PDU 1 در بالای هشدار بالا قید شده است.

متأسفانه، طراحی این اعلان‌های رویداد، و نحوه ارتباط آنها با آستانه راه‌اندازی PDUها به این معنی است که نمی‌دانم این “هشدار بالایی” به کدام آستانه اشاره دارد.

آیا آستانه ای است که در پیکربندی حسگر خارجی برای «هشدار بالا» یا «بحرانی بالا» تعریف شده است؟


سنسور دما و رطوبت محیطی HPE G2 PDU SKU #P9T01A 117.00 €* بدون مالیات بر ارزش افزوده –نادرست–نادرست موجود است قیمت دریافت کنید یا با مشاور محصول گپ بزنید
منبع: https://community.hpe.com/t5/servers-general/hpe-g2-series-pdu-external-sensor-t1-of-pdu-1-asserted-above/m-p/7178691#M17745