پاسخ: Proliant DL380 Gen 9 – راه اندازی درایورها لطفا صبر کنیدسلام به همه!

آیا هیچ کدام از شما توانسته اید راه های جدیدی برای این مشکل کشف کنید؟

با تشکر !
منبع: https://community.hpe.com/t5/proliant-servers-ml-dl-sl/proliant-dl380-gen-9-starting-drivers-please-wait/m-p/7200052#M184018