پاسخ: Proliant dl380 gen9 به تنهایی راه اندازی مجدد می شود

سلام


 


لطفا  رویدادهای خطای IML را که می توانید از صفحه اصلی ILO مشاهده کنید، به اشتراک بگذارید.


و همچنین سرور را با آخرین بایوس و سیستم عامل به روز کنید، اگر سرور با بایوس و سیستم عامل قدیمی کار می کند.
منبع: https://community.hpe.com/t5/proliant-servers-ml-dl-sl/proliant-dl380-gen9-restarting-alone/m-p/7176728#M179612