پاسخ: Proliant DL580 G7 + nvidia gt710 = دستگاه با کد خطای 43

من در مورد به روز رسانی GT 640 nvidia sigh خود همه نوع مشکل دارم. من همیشه درایورهای نمایشگرم را تمیز می کردم و همه چیز را دوباره نصب می کردم. آخرین فرصت من یک نرم افزار است که این کار را برای شما انجام می دهد. مانند به روز رسانی درایور
منبع: https://community.hpe.com/t5/ProLiant-Servers-ML-DL-SL/Proliant-DL580-G7-nvidia-gt710-device-with-error-code-43/m-p/7173358#M178898