پاسخ: Proliant ML110 gen7 و nVidia Quadro K2200 با هم کار نمی کنندسلام،

اینمشخصات سریع سرور HPE ProLiant ML110 G7 نشان ندهید که این کارت یک کارت پشتیبانی است. یعنی این کارت برای کار با این سرور تست و طراحی نشده است.

با احترام،
منبع: https://community.hpe.com/t5/proliant-servers-ml-dl-sl/proliant-ml110-gen7-and-nvidia-quadro-k2200-not-working-together/m-p/7202401#M184448