پاسخ: Proliant ML30 gen 10 بدون دستگاه قابل بوت

من با پیکربندی مجدد RAID این مشکل را “رفع” کردم، که خوشبختانه به نظر نمی‌رسد هیچ داده‌ای را از دست داده باشد. باید بگویم که بسیار متعجبم که این اتفاق روی سخت افزاری که کمتر از 4 سال قدمت دارد رخ داده است.
منبع: https://community.hpe.com/t5/proliant-servers-ml-dl-sl/proliant-ml30-gen-10-no-bootable-devices/m-p/7190132#M181890