پاسخ: ProLiant ML350 Gen9 – وضعیت ماژول کش ناموفق بودسلام،

در یادداشت‌های انتشار یا دستورالعمل‌های نصب، هیچ وابستگی یا پیش‌نیازی نمی‌بینم.
https://support.hpe.com/connect/s/softwaredetails?language=en_US&softwareId=MTX_d42b289d98324e198a57169233

متشکرم!
من با HPE کار می کنم اما نظراتی که در اینجا بیان می شود من هستند.
ویدیوهای نکات فنی HPE در مورد چگونگی و عیب یابی موضوعات
منبع: https://community.hpe.com/t5/proliant-servers-ml-dl-sl/proliant-ml350-gen9-cache-module-status-failed/m-p/7200212#M184053