پاسخ: Query: آسیب‌پذیری Sweet32 در سیستم‌افزار Proliant iLO نسخه 2.71

سلام،

برای گزارش یک آسیب پذیری امنیتی بالقوه برای هر محصول پشتیبانی شده HPE:

فرم وب: https://www.hpe.com/info/report-security-vulnerability

متشکرم!
من با HPE کار می کنم اما نظراتی که در اینجا بیان می شود من هستند.
پشتیبانی اخیر منتشر شده
منبع: https://community.hpe.com/t5/Servers-General/Sweet32-vulnerability-on-Proliant-iLO-Firmware-Version-2-71/m-p/7173551#M17365