پاسخ: SimpliVity OmniStack 4.1.1U1 اکنون برای دانلود در دسترس است

با تشکر KIPP از حمایت شما سپاسگزارم، من به لینکی برای دانلود کیت ارتقا نیاز دارم، من را راهنمایی می کند. من نیاز دارم که بسته را از کجا بارگیری کنم. لطفا درایو یا گوگل درایو
منبع: https://community.hpe.com/t5/HPE-SimpliVity/SimpliVity-OmniStack-4-1-1U1-Now-Available-for-download/m-p/7173061#M3535