پاسخ: SPP 2015.10.0 کار نمی کند

با تشکر! من را هم نجات داد! من از Rufus برای ساخت یک درایو کوچک USB قابل بوت استفاده کردم، اما دقیقاً همان چیزی است که توسط OP گزارش شده است.
منبع: https://community.hpe.com/t5/proliant-servers-ml-dl-sl/spp-2015-10-0-not-working/m-p/7184808#M180983