پاسخ: SSMC خرابی های احراز هویت را ایجاد می کند

سلام،

همین مشکل را با آرایه مشتری داشتیم و با استفاده از CLI می‌توان علت اصلی آن را به راحتی تعیین کرد:
showeventlog -شروع شده “2023-05-11 13:00” -پایان “2023-05-11 14:41”
یا
showeventlog -start “2023-05-11 13:00” -endt “2023-05-11 14:41” -msg “Authentication break”

من یک مقاله با توضیحات دقیق و مراحل عیب یابی ایجاد کرده ام:خطاهای احراز هویت 3PAR و PRIMERA در SSMC

امیدوارم این کمک کند.
به سلامتی،
دردان
منبع: https://community.hpe.com/t5/hpe-3par-storeserv-storage/ssmc-generating-authentication-failures/m-p/7187938#M8525