پاسخ: TPM 2.0 در Proliant ML110 Gen9 کار نمی کند

دیدن:گزینه HP Trusted Platform Module (hpe.com)

با این حال، پس از نصب نسخه 1.2 TPM بر روی برد سیستم، دیگر نمی توان آن را به نسخه 2.0 TPM ارتقا داد.

پس از نصب، TPM به بخشی دائمی از برد سیستم تبدیل می شود.

کالی
منبع: https://community.hpe.com/t5/proliant-servers-ml-dl-sl/tpm-2-0-on-proliant-ml110-gen9-not-working/m-p/7181826#M180433