پاسخ: vibsdepot.hpe.com و VUM

هر گونه رزولوشن، هر گونه به روز رسانی در دسترس است، اگر بله، لطفا به من اطلاعاتی نیاز دارم.

AARP Medicare من

 

با احترام،
C1 Knight
منبع: https://community.hpe.com/t5/operating-system-vmware/vibsdepot-hpe-com-and-vum/m-p/7190575#M4016