پاسخ: VirtualConnect – تغییر از 40G <> اترنت 4*10G به 40G <> 40G uplink

سلام


Wrt Virtual Connect/OneView، برای منعکس کردن پیکربندی جدید، باید پروفایل های شبکه را به روز کنید. به طور خاص، شما باید مجموعه uplink را از استفاده از خطوط 4*10G به استفاده از یک خط 40G تغییر دهید. این تغییر ممکن است مخل باشد، زیرا نیاز به پیکربندی مجدد نمایه های شبکه و احتمالاً ایجاد یک وقفه مختصر در ترافیک شبکه دارد.


 


همیشه توصیه می شود قبل از اجرای هر گونه تغییر در یک محیط تولیدی، آن را آزمایش کنید.
منبع: https://community.hpe.com/t5/hpe-synergy/virtualconnect-switching-from-40g-lt-gt-4-10g-ethernet-uplinks/m-p/7186368#M1281