پردازنده های خطای HP Proliant ML350 Gen9

سلام.
من یک مشکل دارم:
پردازنده ها رو بیرون کشیدم و عوض کردم بعدش سرورم روشن نشد! من حدس می زنم که شاید این به این دلیل است که من خاموش کردم اما منبع تغذیه را حذف نکردم!؟
سرور برای 1 ثانیه راه اندازی می شود و 4 LED روشن می شود، اگر درست متوجه شده باشم این یک خطا در پردازنده ها است (2 چشمک – مکث).
فکر میکردم پاور هستن ولی سبزن…
در Ilo، این مشکلات عبارتند از:

خطای بحرانی سرور (اطلاعات سرویس: خطا روشن، پردازنده، پردازنده 1 (04 ساعت) پردازنده 2 (04 ساعت))

متشکرم.

 

 

 

 
منبع: https://community.hpe.com/t5/servers-general/hp-proliant-ml350-gen9-error-processors/m-p/7179837#M17868