پرسش: محصولات سری HP StorageWorks P2000 چگونه کار می کنند؟

محتوای توصیه شده سیستم:


1. راهنمای نصب HP StorageWorks P2000 G3 MSA System MPIO DSM (590337-003، فوریه 2010)


2. راهنمای کاربر سیستم HP P2000 G3 iSCSI MSA


 


لطفاً بر روی نماد “Shums Up/Kudo” کلیک کنید تا “Kudo” بدهید.


 


از اینکه عضو ارزشمند جامعه HPE هستید متشکریم.
منبع: https://community.hpe.com/t5/HPE-Primera-Storage/How-do-HP-StorageWorks-P2000-series-products-work/m-p/7172983#M283