پرس و جو: آرایه هوشمند P410 – در RAID 1 درایوها را با درایوهای بزرگتر جایگزین کنید

محتوای توصیه شده سیستم:


1. مشاوره: سرورهای ProLiant و یکپارچگی: کنترل‌کننده‌های ZMR آرایه هوشمند P212/P410/P410i – برای جلوگیری از رویدادهای نادرست جایگزینی داغ هارد SAS تحت RAID 1 که منجر به عملیات بازسازی آرایه درایو غیرضروری می‌شود، به ارتقای سیستم‌افزار مورد نیاز است.


 


لطفاً بر روی نماد “Shums Up/Kudo” کلیک کنید تا “Kudo” بدهید.


 


از اینکه عضو ارزشمند جامعه HPE هستید متشکریم.
منبع: https://community.hpe.com/t5/msa-storage/smart-array-p410-replace-drives-with-bigger-ones-in-raid-1/m-p/7175658#M15908