پرس و جو: ارتقاء 3PAR 3.3.2.159 (MU1)+P04 – کسی دیگری خطاهای گره را می بیند؟

محتوای توصیه شده سیستم:


1. HPE 3PAR OS 3.3.2 MU1 Patch 04 یادداشت های انتشار | هدف


2. یادداشت‌های انتشار HPE 3PAR OS 3.3.1 GA/EGA/MU1/EMU1/MU2/MU3


 


لطفاً بر روی نماد “Shums Up/Kudo” کلیک کنید تا “Kudo” بدهید.


 


از اینکه عضو ارزشمند جامعه HPE هستید متشکریم.
منبع: https://community.hpe.com/t5/hpe-3par-storeserv-storage/3par-3-3-2-159-mu1-p04-upgrade-anyone-else-seeing-node-errors/m-p/7182577#M8350