پرس و جو برای راه حل برای چراغ کهربایی روشن است در Compaq PLDL 3808 SFF CTO s


اکنون برای پرس و جو برای شما می نویسم که راه حل روشن بودن چراغ کهربایی در سرور Compaq PLDL 3808 SFF CTO.

برای این وضعیت، می‌توانم بدانم چه اتفاقی در آن افتاده است و آیا لطفاً راه‌حل(های) مناسبی برای رفع مشکل برای مرجع ما ارائه دهید؟

از اطلاعات محبت آمیز شما بسیار متشکرم و مشتاقانه منتظر شنیدن نظرات شما هستم.

اگر سؤالی دارید، لطفاً از طریق شماره (852) 9379 – 7732 با من تماس بگیرید یا به kenson_kamtinglau@outlook.com ایمیل بزنید.

با احترام!
کم تینگ، کنسون لاو


منبع: https://community.hpe.com/t5/servers-general/enquiry-for-the-solution-for-amber-light-is-on-on-status-on-the/m-p/7179525#M17842