پرس و جو: نرم افزار HPE LTO Ultrium 8-SCSIمحتوای توصیه شده سیستم:


1. HPE StoreEver LTO-8 Ultrium 30750 SAS Half-Height Tape Drive نسخه KAH1 یادداشت‌های انتشار میان‌افزار


2. یادداشت‌های انتشار HPE StoreEver 1/8 G2 Tape Autoloader و MSL Tape Libraries Ultrium 30750 LTO-8 Firmware نسخه KAH1 Secure Mode


 


لطفاً بر روی نماد “Shums Up/Kudo” کلیک کنید تا “Kudo” بدهید.


 


از اینکه عضو ارزشمند جامعه HPE هستید متشکریم.
منبع: https://community.hpe.com/t5/storeever-tape-storage/hpe-lto-ultrium-8-scsi-firmware/m-p/7200651#M57799