پرس و جو: چگونه می توان FW را برای سوئیچ های Brocade BL دانلود کرد در صورتی که این عنوان وجود ندارد؟

محتوای توصیه شده سیستم:


1. راهنمای نصب و پیکربندی نرم افزار سری XC (CLE 7.0.UP04) S-2559 | سوئیچ Brocade FC را منطقه بندی کنید


 


لطفاً بر روی نماد “Shums Up/Kudo” کلیک کنید تا “Kudo” بدهید.


 


از اینکه عضو ارزشمند جامعه HPE هستید متشکریم.
منبع: https://community.hpe.com/t5/hpe-storage-networking-switches/how-to-download-fw-for-brocade-bl-switches-if-not-entitled/m-p/7176723#M301