پرس و جو: iLO Redfish API برای دریافت وضعیت SmartStorageBattery

محتوای توصیه شده سیستم:


1. مشاوره: HPE Integrated Lights-Out 5 (iLO 5) – HTTP GET برای iLO REST RedFish API /redfish/v1/systems/1/ethernetinterfaces/< item>/ ممکن است یک خطای HTTP 500 را برگرداند


2. مشاوره: HPE Integrated Lights-Out 5 (iLO 5) – Redfish REST API /redfish/v1/sessionservice ممکن است ویژگی “SessionTimeout” را فهرست نکند


 


لطفاً بر روی نماد “Shums Up/Kudo” کلیک کنید تا “Kudo” بدهید.


 


از اینکه عضو ارزشمند جامعه HPE هستید متشکریم.
منبع: https://community.hpe.com/t5/proliant-servers-ml-dl-sl/ilo-redfish-api-to-get-smartstoragebattery-status/m-p/7179545#M180061