پروفایل های اجتماعی ما

سایت اینترنتی: https://www.jayselznick.com/
فریاد زدن: https://www.yelp.com/biz/jay-k-selznick-
WebMD: https://doctor.webmd.com/doctor/jay-selznick
Zocdoc: https://www.zocdoc.com/dentist/jay-selznick-dmd
لینکدین: https://www.linkedin.com/in/jayselznick/
یوتیوب:
منبع: https://community.hpe.com/t5/BladeSystem-Storage-Blades/Our-Social-Profiles/m-p/7173678#M588