پورت های SATA Proliant ML310e gen8 در MoBo و کنترلر Raid B120iسلام، اخیراً یک Proliant ML310e gen8 با 4 جایگاه برای 3.5 HDD در آرایه RAID دریافت کردم.

من می خواهم سیستم عامل را روی یک SATA SSD متصل به پورت ساتا MoBo نصب کنم. و از جایگاه های RAID برای ذخیره سازی استفاده کنید، اما من فقط می توانم پورت های SATA MoBos یا آرایه RAID را فعال کنم، نه هر دو را.

من سعی کردم سیستم عامل را روی پورت های SATA MoBo نصب کنم و درایور RAID را نصب کنم اما پیدا نشد …

لطفا می توانید به من کمک کنید؟

متشکرم!
منبع: https://community.hpe.com/t5/proliant-servers-ml-dl-sl/proliant-ml310e-gen8-sata-ports-on-mobo-and-b120i-raid/m-p/7207304#M185589