چراغ های چک سلامت HP proliant dl360 gen 9 کهربایی فالشینگ

یک HP proliant dl360 gen 9 در حال اجرا لینوکس به عنوان یک سیستم عامل با یک بررسی سلامت کهربایی چشمک زن داشته باشید، سرور نمایشگر SID ندارد و نمی‌داند چگونه می‌تواند مشکل را ببیند که مشتری از هیچ نرم‌افزاری که برای بررسی روی سرور بارگذاری کرده است نمی‌داند. دارای صفحه کلید و مانیتور
منبع: https://community.hpe.com/t5/server-management-systems/hp-proliant-dl360-gen-9-health-check-lights-falshing-amber/m-p/7185808#M62652