چه قطعاتی را بخریم و تعویض کنیم؟


من با HPE جدید هستم و یک 8x SFF DL360 Gen9 خریدم و می خواهم آن را با هدف استفاده از اسلات های 6x NVMe تبدیل به 10x SFF کنم.

ممکن است بپرسم:
– چه قسمتی را حذف کنیم؟
– چه قسمتی را اضافه کنیم؟
– کدام قفس (برای NVMe) را بخریم؟


منبع: https://community.hpe.com/t5/proliant-servers-ml-dl-sl/what-parts-to-buy-and-replace/m-p/7181738#M180412