چگونه یک ML30 Gen10 m/b را به حالت کارخانه بازنشانی کنیم؟من یک دستگاه جالب در مجموعه خود دارم.

این یک برد ML30 Gen10 است که به وضوح در برخی از دستگاه های OEM استفاده شده است و اکنون متقاعد شده است که هیتاچی 8000 ولتی است.

چگونه می توانم آن را به طور کامل ریست کنم تا فکر کند HP است، سپس می توانم آن را به عنوان یدکی برای ML30 Gen10 موجود که در 3 سال گذشته کار می کند نگه دارم؟ (freebsd ^^!)

من هیچ چیز مفیدی در دفترچه راهنما پیدا نمی کنم و انتظار دارم که یک گزینه جامپر جادویی باشد. ILO پرونده های عجیب و غریبی را نیز گزارش می دهد که یکی از آنها باعث این بحران هویت شده است.
منبع: https://community.hpe.com/t5/proliant-servers-ml-dl-sl/how-to-factory-reset-an-ml30-gen10-m-b/m-p/7207215#M185572